Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief 3

Oosterbeek, September 2014

Operaties:

Na de positieve ervaring van december 2013, toen 19 jonge hart patienten een succesvolle hart operatie konden ondergaan, hebben we in juli 2014 opnieuw een groep van 10 kinderen kunnen opereren.

Het was een bijzondere ervaring om bijna 1 maand lang zorg te dragen voor de 10 kinderen en deel te nemen aan het team van dokters en verzorgers. Dit keer zaten we allemaal in hetzelfde Hostel, op loop afstand van het Kenyatta Hospital, waar de operaties hebben plaats gevonden. De kinderen en hun begeleiders waren hier ook opgenomen en konden er na de operatie enkele dagen verblijven.

De Italiaanse chirurgen professor Michele en dokter Federica hebben het weer fantastisch gedaan. Ik was diep onder de indruk van hun vakmanschap en de wijze waarop ze in een Afrikaans ziekenhuis zulke grote operaties samen met de Keniaanse staf kunnen uitvoeren. Er waren ditmaal enkele kinderen met uitgebreide aangeboren hart afwijkingen en ernstige hartklep gebreken, waarbij er sprake was van een hoog risico ingreep.

Op een na zijn alle kinderen inmiddels weer ontslagen en sterk verbeterd. Helaas is er 1 patientje overleden. Kelvyn, een jongen van 5 jaar, met een gecorrigeerde Tetralogie van Fallot die de derde dag postoperatief op de intensive care een ademstilstand en een hart stilstand kreeg. Hoewel je weet dat het kan gebeuren, is het een traumatische ervaring om mee te maken, omdat we ons zo persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de kinderen. Het transport van Kelvyn naar zijn dorp en de begrafenis is een ervaring, die ik mijn leven niet zal vergeten. Diep verdrietige ouders, die in een gesprek aangeven “we trusted you so much”, en dan toch het bericht dat het niet gelukt is.

Gelukkig zijn er 9 kinderen heel goed geopereerd, waarvan er enkele heel erg ziek waren, maar het toch gered hebben. Na ontslag ben ik nog enige tijd in Ndugu Zangu geweest om de geopereerde kinderen van december en van juli te controleren. Als je dan hun verbetering ziet en het plezier waarmee ze buiten spelen en weer naar schoolgaan, realiseer ik me opnieuw wat een voorrecht het is om aan dit project deel te nemen.

 Trainings programma:

Naast het operatie programma, willen we de staf van Ndugu Zangu trainen om meer onafhankelijk van ons te worden. Abdi Kinotti is een betrouwbare laborant, die tevens het operatie programma organiseert. We hebben voorbereidingen getroffen om hem op te leiden tot echo laborant. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de cardiologie afdeling van het Ampath Hospital in Eldoret, waar een heel goede echo afdeling is. De bedoeling is dat hij hier een aantal maanden verblijft om ervaring op te doen en getraind te worden om zelfstandig echo’s te maken en te beoordelen. Ik hoop dat hij dit jaar met zijn eerste trainings periode kan starten.

Preventie programma:

Het preventie programma van Duncan Mateka in samenwerking met de Medical School van Nairobi is goed van start gegaan. Het is nu nog gericht op risico families rond Nairobi, waar ouders begeleid worden om keel infecties door streptococcen, wat de oorzaak is van rheumatische klep aandoeningen, te voorkomen en veel eerder te laten behandelen. In 2015 willen we hieraan gaan deel nemen door een buiten poli te starten in Meru, bij Mount Kenya, een regenachtig gebied waar veel klep aandoeningen voor komen. Een deel van onze geopereerde patienten komen daar vandaan, die we ter plekke ook kunnen controleren.

 Actie 1 euro per dag:

Op voorspraak van Steven van de Vijver, tropen arts en tot voor kort werzaam in Nairobi, hebben we mee kunnen dingen naar de maandelijkse donatie van de stichting “1 euro per dag”. We moesten een “battle” winnen van Artsen zonder Grenzen, die we dan ook ruimschoots verslagen hebben. Een erg mooi initiatief, waarbij Hart voor een Kinder Hart naast de publiciteit, 700 euro ontving.

Met vriendelijke groet, ook namens het bestuur,

Pieter Stolwijk