Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief 8

Oosterbeek, oktober 2017

Stand van zaken operatieprogramma.

Meestal beginnen we onze nieuwsbrief met de resultaten van een operatie programma van de afgelopen maanden. Helaas bleek dit door diverse oorzaken dit jaar niet mogelijk. De Italiaanse chirurgen, die de operaties uitvoeren hebben zich namelijk teruggetrokken uit de organisatie Amici de Ndugu Zangu vanwege een verschil in opvatting over het te voeren beleid.
Na ruim 10 jaar met Amici de Ndugu Zangu ruim 150 kinderen geopereerd te hebben is hier in deze vorm een einde aan gekomen. We kijken terug op een erg constructieve en plezierige samenwerking. Dokter Federica de Lezzi wil doorgaan met het opereren van kinderen met een hartprobleem via een eigen N.G.O, maar een volgend operatie programma zal pas in 2018 plaats kunnen vinden. Vanwege de wachtlijst hebben we geprobeerd of er andere mogelijkheden waren in het Kenyatta Hospital, maar die bleken er niet te zijn omdat de operaties daar tijdelijk gestopt zijn vanwege een kapotte hart long-machine, die niet te repareren viel.
Het wachten is op de aanschaf van een nieuwe machine, wat in Kenya soms even kan duren.
Al met al dus 2 tegenvallers, waar we tegelijkertijd mee geconfronteerd werden. Met de nieuwe verkiezingen in november en alle onzekerheden over het beloop, zou het overigens in de tweede helft van 2017 onverstandig geweest zijn een hart-programma te plannen.
We hopen echter in 2018 opnieuw 1 of 2 hartoperatie programma’s te kunnen uitvoeren en onderzoeken nu diverse mogelijkheden om dit te kunnen realiseren.

Cardiale nazorg en opleiding

In mei 2017 ben ik 3 weken in Kenia geweest voor poliklinische controle en overleg met de Keniaanse staf. Het was goed om te merken dat bij alle veranderingen in het bestuur de plaatselijke contacten goed en vertrouwd waren. Iedereen is het er over eens dat we een vorm moeten vinden om de hartprogramma’s voort te zetten. Het belang van de kinderen staat hierin voorop.
Het is wel frustrerend om veel nieuwe patiëntjes te onderzoeken, die je op dat moment niets kunt bieden omdat er geen hartchirurg beschikbaar is. We gaan er echter van uit dat dit in 2018 wel weer mogelijk is.
Samen met Abdi hebben we patiënten in Ndugu Zangu en in Meru gecontroleerd, wat ook weer een goede combinatie bleek te zijn. Het scheelt zoveel reistijd, waardoor er veel meer mensen voor controle komen.
Daarnaast zijn er enkele patiënten in Nairobi gecontroleerd, waarbij het mobiele echo apparaat weer van grote waarde bleek. Samen met Abdi hebben we veel echo’s gemaakt. Het was erg bemoedigend om te zien hoe Abdi zich ontwikkeld heeft in het maken en beoordelen van echo’s.
Het plan is dat hij in november weer voor enkele weken naar de hartafdeling van het Ampath Hospital in Eldoret gaat voor extra training als voorbereiding op zijn echo examen einde 2017. Ik ben van plan om de maand april 2018 in Kenya door te brengen voor overleg en controles.

Terugkijkend op de afgelopen 6 maanden waren er diverse onverwachte ontwikkelingen, waardoor we onze plannen niet konden uitvoeren, zoals gepland. We hopen echter dat we in 2018 een goede nieuwe start kunnen maken. Hierbij blijft ons uitgangspunt dat we goede contacten willen blijven houden met al diegenen met wie we samenwerken.
Dit geldt voor de Kenianen, maar ook voor alle Italianen, met wie we al zoveel jaren dit mooie werk hebben kunnen doen.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Pieter Stolwijk