Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief 12

Oosterbeek, maart 2021

Terugblik op 2020

Zoals we allemaal ervaren hebben, is dit jaar volledig gekleurd door de Covid-19 pandemie. Alle plannen die we als bestuur dit jaar hoopten te realiseren konden jammer genoeg niet doorgaan. Het operatieprogramma kwam volledig stil te liggen waardoor de kinderen die op de wachtlijst staan nu alleen behandeld kunnen worden met medicijnen. De geplande controle van geopereerde patiënten door een Italiaanse cardioloog moest helaas ook afgezegd worden. Hij zou de controles van dr. Pieter Stolwijk overnemen.

Gelukkig maken de meeste patiënten het tot nu toe redelijk goed, alhoewel er juist deze week weer een meisje met ernstig kleplijden en hartfalen opgenomen werd. We proberen haar met medicijnen zo goed mogelijk te behandelen. Via e-mail en whatsapp kunnen Abdi en ik goed communiceren, er worden beelden van het kleine Philips echoapparaatje doorgestuurd en zo kunnen we behandeling op afstand bespreken.

Wat zijn we bevoorrecht met iemand als Abdi. Hij coördineert al het werk en onderhoudt het contact met de patiënten en met ons. Het bestuur had het plan om basisarts Nickolas Nickson bij te scholen in de cardiologie om daarmee behalve Abdi iemand te hebben met meer cardiologische ervaring. Jammer genoeg is Nickolas overgeplaatst naar een regionaal ziekenhuis zodat hij uit ons directe blikveld verdwenen is. Dit is ook Kenia, van hogerhand wordt iemand zo maar overgeplaatst.

Hoe gaat het met de patiënten?

Gelukkig maken de kinderen in Ndugu Zangu het goed. Corona is hier, vanwege de geïsoleerde ligging en het feit dat de kinderen veel buiten zijn tot op heden niet vastgesteld.

Ook de patiënten die thuis wonen maken het overwegend goed. In de grote steden zoals Nairobi komt Covid wel degelijk voor maar getallen ontbreken. De economische schade is wel groot.

Een aantal patiënten is hun baan kwijtgeraakt, waardoor ze geen medicijnen kunnen kopen en controle voor bloedverdunning niet kunnen betalen. Gelukkig helpen ze elkaar. De whatsapp groep heeft wat dat betreft een sterke band gegeven in de “Ndugu Zangu Family”, zoals ze zich noemen.

Echocardiografie apparaat

Vorig jaar hebben we een goed tweedehands mobiel Philips echoapparaat gekocht omdat het oude Italiaanse echoapparaat kapot was gegaan. Helaas was het nog niet mogelijk om dit af te leveren. Ik hoop echter binnen enkele maanden naar Kenia te kunnen reizen om het echoapparaat over te dragen aan Abdi en in Nairobi afspraken te maken met de Philips vestiging daar.

Opheffen stichting Hart voor een Kinderhart

Al eerder heb ik u bericht dat ik mijn werkzaamheden in Kenia officieel beëindigd heb omdat mijn registratie als cardioloog beëindigd is. Het bestuur zal daarom na mijn laatste bezoek aan Kenia, de Stichting Hart voor een Kinderhart officieel opheffen.

Graag wil het bestuur al onze gevers nogmaals hartelijk bedanken voor alle steun. De stichting Hart voor een Kinderhart heeft daardoor gedurende 10 jaar heel veel kinderen met hartproblemen kunnen behandelen. Deze kinderen hebben een nieuwe toekomst gekregen.

Met vriendelijke groet, ook namens het bestuur,

Pieter Stolwijk