Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief 10

Oosterbeek, maart 2019

Operatieprogramma

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik dat er 6 patiëntjes voor een hartoperatie verwezen waren naar het “Salamcentre” in Khartoum(Soedan). Doordat het aanvragen van een paspoort en visum veel tijd in beslag nam en er ook ouders waren, die niet meewerkten, zijn er hiervan 3 geopereerd, waarvan 1 jongen met een hoog risico. Gelukkig zijn alle operaties succesvol geweest en zijn de kinderen goed hersteld.

Simon, een jongeman met een ernstige hartafwijking die al langer op de wachtlijst stond, bleek tevens een ernstige nierafwijking te hebben, zodat het operatie risico te hoog bleek.
Voor hem is gekozen voor behandeling met medicijnen omdat hij vrijwel zeker aan de nierdialyse terecht zou komen, wat niet haalbaar is in zijn woonomgeving.

De jongen van 4 jaar, waar ik vorige keer over sprak, is inmiddels ook geopereerd, maar in een ander ziekenhuis vanwege de traagheid in het Kenyatta Hospital.

Soms vind ik deze ontwikkelingen frustrerend omdat je er toch naar kijkt met je westerse bril op.
Ik heb ervoor gekozen om me te richten op de vier kinderen, die wel geholpen zijn en een nieuwe toekomst voor zich hebben.

Onze ervaringen met het “Salamcentre” in Khartoum zijn erg goed.
De kwaliteit van de zorg is er uitstekend. Het duurt wel lang voor alle administratieve zaken geregeld zijn, maar dat is Afrika.
Als het politiek verantwoord is, willen wij als stichting HvKH ook dit jaar weer een groepje kinderen naar het “Salamcentre” voor een hartoperatie verwijzen.

Cardiale nazorg

Van 15 tot 29 maart zal ik weer in Kenia verblijven voor controle van geopereerde- en het onderzoeken van nieuwe patiënten.
Vorig jaar hebben wij door het goede werk van Paolo, onze Italiaanse vrijwilliger, alle tot nu toe bekende hartpatiënten in de computer gezet. Deze zijn inmiddels opgeroepen voor controle in Nairobi en Ndugu Zangu. Gelukkig is Paolo er dit jaar ook weer bij, zodat wij met Abdi hetzelfde team hebben als vorig jaar.

Wij hopen dat er weer meer patiënten voor controle zullen komen.

Opleiding

De echocardiografie opleiding, die Abdi met goed resultaat gevolgd heeft, werpt zijn vruchten af. Hij maakt nu zelfstandig echocardiogrammen waarvan de beelden digitaal doorgestuurd kunnen worden. Wij kunnen op deze manier via de app van gedachten wisselen.

Ik kan de juiste behandeling adviseren en het verdere beloop op afstand volgen. Wat een groot verschil vergeleken met 6 jaar geleden toen ik hier begon.

Behalve met Abdi hebben we ook regelmatig contact met Nicolas, een Keniaanse arts, die uit de buurt van Ndugu Zangu komt en die vorig jaar al veel in het ziekenhuis gewerkt heeft als vrijwilliger.
Hij rondt zijn opleiding tot basisarts in mei 2019 af en wil voorlopig in het ziekenhuis van Ndugu Zangu komen werken.
Voor ons is dit een grote vooruitgang omdat hij ook een stukje van de cardiologische medische zorg over kan nemen.
Tijdens zijn opleiding heeft hij een extra scholing in echocardiografie en ECG gehad, wat hem veel beter inzetbaar maakt.
Ik zal hem, tijdens mijn bezoek in maart in Nairobi, ontmoeten om plannen voor de toekomst te maken.

Via deze opleidingsinitiatieven willen wij als bestuur geleidelijk aan een deel van de cardiologische zorg overdragen aan Kenianen.

Ik zie ernaar uit om tijdens mijn reis in maart deze plannen verder vorm te gaan geven.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Pieter Stolwijk