Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief 4

Oosterbeek, Juli 2015

Programma hartoperatie

Een van onze voornemens voor dit jaar is om samen met onze Italiaanse partners  20 kinderen of jong volwassenen te opereren. In maart 2015 is hier een goede start mee gemaakt en zijn er 8 kinderen succesvol geopereerd. 3 kinderen daarvan kwamen uit Zimbabwe. Tot nu toe werden deze kinderen in Italie  geopereerd, wat veel extra kosten met zich mee bracht.
De operaties zijn gelukkig goed verlopen en de kinderen geweldig opgeknapt.  Het plan is om in november en december een nieuw operatie programma te hebben voor 12 kinderen of jong volwassenen.  Inmiddels staan er al weer een heel aantal patienten op de wachtlijst. Een ervan was Daniel,  die een nieuwe hartklep nodig had. Tijdens mijn bezoek in mei kreeg hij echter veel meer klachten en moest uiteindelijk opgenomen worden in het Kenyatta Hospital in Nairobi. Hij bleek ernstig hartfalen en een klep-ontsteking te hebben. Ondanks maximale therapie is hij helaas overleden, 16 jaar oud en te ziek om een operatie aan te kunnen.
Dit gaat door merg en been en confronteert je met de enorme verschillen in medische zorg tussen de verschillende landen. Met ons hartprogramma proberen we toch stapjes te maken en zorg aan te bieden aan hen die anders geen kans hebben om te overleven.

Cardiale nazorg en buiten poli in Meru

In mei ben ik enkele weken in Kenia geweest om geopereerde patienten te controleren en nieuwe patienten te onderzoeken. Het was mooi om te zien hoe veel patienten het ook na 10 jaar of langer erg goed maken en zo dankbaar zijn.
Omdat veel patienten uit het gebied rond Mount Kenia komen, hebben Abdi en ik enkele dagen in Meru polikliniek gehouden, zodat de patienten niet 2 dagen in een Matatu ( busje) onderweg zijn voor een controle bezoek van een half uur. Veel patienten hebben er gebruik van gemaakt en we willen dit volgend jaar mei herhalen.
Het plan om er een preventie programma voor rheumatische hartziekten te starten, bleek niet haalbaar vanwege het ontbreken van voldoende infrastructuur. Misschien zijn er in de toekomst wel mogelijkheden.

Trainings programma:

De contacten met het Ampath Hospital in Eldoret zijn verder aangehaald en Abdi is in augustus welkom om zijn echo training te starten. We zijn erg benieuwd naar het resultaat en de uitwerking voor de patienten in Ndugu Zangu.

Ontwikkelingen in Kenia:

Veel mensen vragen me naar de onveiligheid in Kenia. Gelukkig heb ik er tot op heden weinig van gemerkt. In Nairobi logeer ik meestal bij de paters van Mill Hill of een Guest house tegenover het ziekenhuis, wat veilige plaatsen zijn.
Ndugu Zangu, wat in Samburu ligt, is zo’n afgelegen plaats dat het geen doelwit is voor terroristen en volgens mij ook onvindbaar. Bij de Keniaanse NGO Ndugu Zangu, die gesteund wordt uit Italie zijn wel een aantal dingen veranderd.
Het bleek noodzakelijk de staf te vervangen, omdat een aantal mensen onbetrouwbaar bleken.
Wij staan hier financieel buiten, maar hebben er natuurlijk toch mee te maken als het gaat om de aansturing en organisatie van de projecten. We hopen op betrouwbare mensen om het operatie programma van november goed voor te bereiden.

Stuwwalloop 2015 Oosterbeek:

De Rotaryclub Oosterbeek heeft ons enorm verrast om ook dit jaar “Hart voor een Kinderhart” te kiezen als het goede doel bij de stuwwalloop in Oosterbeek. Naast de uitstekende sfeer en de goede organisatie, mochten we een cheque in ontvangst nemen van 19.000 euro. Met dit fantastische bedrag kunnen we ook in 2016 weer een groot aantal kinderen helpen.
Alle andere gevers willen wij ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage voor “Hart voor een Kinderhart”.

Met vriendelijke groet, ook namens  het bestuur,

Pieter Stolwijk