Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief 5

Oosterbeek, Januari 2016

Operatie programma

In mijn vorige brief schreef ik u dat een van onze voornemens voor 2015 was om 20 kinderen en jong volwassenen te kunnen opereren.
In de eerste week van december is er opnieuw een operatie programma geweest waarin 3 kinderen uit Zimbabwe en 8 uit Kenia geopereerd zijn. Met een totaal van 19 patienten hebben we bijna onze doelstelling gehaald.
De operaties werden weer gratis gedaan door de Italiaanse hartchirurgen Professor Michele di Summa en Dr. Federica Lezzi in nauwe samenwerking met de plaatselijke staf.
Gedurende 1 week werd de operatiekamer en de intensive care vrijgemaakt voor dit project.
Het is zo mooi om de meeste patienten snel te zien opknappen en een nieuwe toekomst te geven.
Omdat het vaak erg zieke patienten betreft, gaat het ook wel eens niet goed.
Helaas is er dit keer 1 meisje overleden, doordat ze een groot hersen infarct kreeg na de operatie. Dat is moeilijk te accepteren, ook naar de familie toe.
Duidelijk is wel dat als je niets doet er helemaal geen toekomst is.
Mijn taak is de pre en postoperatieve zorg en een deel van de organisatie en financiering.

Cardiale nazorg en opleiding

In mei van dit jaar ga ik weer naar Kenia om nieuwe patienten te onderzoeken en geopereerde patienten te controleren.
Abdi, onze technicus, die ook verantwoordelijk is voor de organisatie van de zorg voor de hartpatiënten en ik zullen dan ook weer controles doen in Meru voor patiënten rond Mount Kenia.
Abdi vertelde dat hij gestart is met het organiseren van hartpatiënt groepen, die elkaar bellen om op controle te komen en de medicijnen trouw in te nemen. Vooral de antistolling medicatie bij kunstkleppen is heel belangrijk.
In de vorige brief vertelde ik over de echo training van Abdi in Eldoret.
Hij heeft in augustus 2015 zijn echocardiografie cursus gedaan en succesvol afgerond, waardoor hij de basis vaardigheden van de echocardiografie onder de knie heeft. Hij oefent veel bij de patienten, die in Ndugu Zangu verblijven en heeft ook al nieuwe patienten gezien.
Hij vertelde dat hij zijn eerste patiënt met een ernstig klep lijden naar
Dr. Maina in Nairobi verwezen heeft voor verder onderzoek.
Het is mooi om te merken dat men zo minder afhankelijk wordt van buitenlandse hulp.

Fondswerving

In 2015 hebben we naast de grote sponsoractie van Rotary club Oosterbeek bij de Stuwwalloop weer diverse mooie giften ontvangen, waardoor we ook in 2016 weer een groot aantal kinderen kunnen helpen.
We willen alle gevers hiervoor hartelijk bedanken.
Ook voor 2016 hopen we op een aantal goede sponsors, zodat het werk van Hart voor een Kinderhart voortgezet kan worden.

Met vriendelijke groet, ook namens het bestuur,

Pieter Stolwijk