Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief 7

Oosterbeek, februari 2017

Operatie programma

Van 28 november tot 2 december 2016 is er weer een hartoperatie programma geweest in het Kenyatta Hospital in Nairobi. Er zijn opnieuw 11 kinderen geopereerd, waaronder een spoedprocedure voor een baby, die het anders niet overleefd had. Enkele kinderen ondergingen aanvullend onderzoek, waaronder een CT scan, waaruit bleek dat er nu geen operatie indicatie bestond. De operaties zijn goed verlopen en werden door de Italiaanse chirurgen professor Michele, dokter Federica  en de Keniaanse specialisten in opleiding uitgevoerd.

Dit keer is er meer aandacht geweest voor de opleiding van verpleegkundigen, operatie personeel en artsen.Na de operatie werden de kinderen opgevangen in Ndugu Zangu voor verder herstel. Er hebben zich daar gelukkig geen complicaties voorgedaan, zodat de meeste kinderen weer naar huis konden gaan.
Deze combinatie van een operatie programma en opvang in een kinderhuis met  specifieke cardiologische zorg  is uniek en werkt erg goed. We hopen in april of mei weer een nieuw operatie programma te kunnen uitvoeren.

Cardiale nazorg en opleiding

In april van dit jaar ga ik weer naar Kenia om nieuwe patiënten te onderzoeken en geopereerde patiënten te controleren. Samen met Abdi, onze technicus en echo laborant zullen we geopereerde patiënten controleren op drie verschillende plaatsen in Kenia. In ons “thuis” in Ndugu Zangu, waar nog steeds veel kinderen verblijven, maar ook in Meru bij Mount Kenia en in Nairobi.

De zusters van Flora Hostel in Nairobi, waar we verblijven tijdens de operatie programma’s, stellen een ruimte ter beschikking waar we controles kunnen doen. Om op drie plaatsen controles te doen hopen we meer patiënten te krijgen voor follow up. Abdi en ik zullen samen de echo’s doen en ik zie er naar uit om wat langer met hem op te trekken. Afgelopen september is Abdi weer voor 6 weken in het Moi Teaching Hospital in Eldoret geweest voor zijn echotraining. We kregen een erg positieve verklaring over zijn vorderingen van zijn supervisor met de aanbeveling om in 2017 zijn echo cardiografie examen te doen.

Fondswerving

Afgelopen maanden is ons werk weer door allerlei mensen en instanties ondersteund. Een geweldige ervaring was de “Goede doelen actie” ten bate van “Hart voor een Kinderhart” door tweede klassers op het Picasso college in Zoetermeer. Afgezien van een mooie opbrengst was er aandacht voor het feit dat gezondheid niet vanzelfsprekend is en dat er landen zijn waar een operatie voor een hartprobleem vaak niet betaald kan worden. Optredens met zang en muziek, verkoop van eigen baksels, nagels lakken en veel andere activiteiten hebben uiteindelijk een totaal bedrag van 2000 euro opgebracht. Een fantastisch resultaat, waar we 2 kinderen mee kunnen helpen.

We willen hierbij alle sponsors hartelijk danken voor hun bijdrage, wat ervoor zorgt dat we ons werk voor “Hart voor een Kinderhart” kunnen voortzetten. Wanneer wij als bestuur terugzien op het jaar 2016, zijn we erg enthousiast en dankbaar over wat er allemaal heeft plaatsgevonden. In het bijzonder het feit dat 21 kinderen een noodzakelijke hartoperatie  hebben ondergaan. Deze kinderen hebben mede door u een nieuwe toekomst gekregen.

Met vriendelijke groet, ook namens het bestuur,

Pieter Stolwijk