Nieuwsbrief augustus 2013

Nieuwsbrief  1

Oosterbeek 5 augustus 2013

Na de oprichting op 6 maart 2013 is de zomer voor Hart voor een Kinderhart een periode van veel warme reacties en het bijeenbrengen van een prachtig start kapitaal.
Alle mensen, die hier aan bijgedragen hebben willen we graag bedanken.

Een paar voorbeelden willen we graag noemen:
– De bijdrage van de ZWO commissie van de PKN kerk in Driebergen, die ons project
koos van wege de kleinschaligheid en de directe zorg voor kinderen.
– Een Rotary vriend die ernstig hartpatiënt was en voor zijn overlijden al koos om i.p.v.
bloemen een bijdrage voor ons project te geven.
– Rotaryclub Oosterbeek die met een geweldige sponsoractiviteit tijdens de
Stuwwalloop ervoor zorgde dat er minstens 10 kinderen geopereerd kunnen worden.

Hartverwarmend om te zien hoe enthousiast mensen zich inzetten en voor ons een aanmoediging om een optimaal resultaat te bereiken.
Toekomst plannen:
Zoals het nu lijkt zal in oktober 2013 een eerste groep kinderen geopereerd worden
in het Kenyatta Hospital in Nairobi.
Tot nu toe gebeurde dat in Italië en in Khartoem in Sudan, maar we gaan dat nu in Kenya zelf doen, in nauwe samenwerking met Keniaanse specialisten.
Dit past ook veel beter in onze visie om initiatieven zo veel mogelijk in te bedden in plaatselijke structuren.
De hartchirurgen zijn Italianen, die onder leiding van prof Di Summa kosteloos opereren.
Ik zal er zelf ook zijn voor de postoperatieve nazorg en zien hoe de organisatie verloopt.
Het plan is om in het voorjaar van 2014 een tweede groep kinderen te laten opereren,
waarvoor Hart voor een Kinderhart de verantwoordelijkheid neemt.
We zien er naar uit om in oktober echt van start te gaan.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en interesse.
Met vriendelijke groet,

Pieter Stolwijk